הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > מבוא למקראעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > חוק וחברה במקרא


תקציר
ערך מילוני בנושא ספר הקדושה.ספר הקדושה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


כינוי לקובץ החוקים שבויקרא י"ז – כ"ו. מוטיב בולט בקובץ זה הוא הדרישה המופנית לעם ישראל להיות "קדושים". הקובץ כולל שורה של חוקים שמילויים יביא למטרה זו, הגבלות ואיסורים בתחום האכילה, ההרגלים המיניים דרכי הפולחן ועוד.

ביבליוגרפיה:
כותר: ספר הקדושה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית