הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמשל
מחברת: דינה ציונית


משל הוא סיפור או שיר, שמטרתו להעביר מסר חינוכי או לקח מוסרי בצורה סיפורית.

המשל הוא בדרך כלל על בעלי חיים , להם מיוחסות תכונות אנושיות (האנשה). לא תמיד עוסק המשל בבעלי חיים, לעיתים המשל נקשר לעצים או דוממים. אך תמיד, מטרת הסיפור תהייה דידקטית – לימודית.
למשל שני חלקים: האחד- המשל הגלוי אשר נושא אופי חידתי. הנמשל - על הקורא לפענח את המסר ולהעתיק אותו לעולמם של בני האדם.

למידע נוסף על המשל.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון ספרות
ביבליוגרפיה:
כותר: משל
שם  הפרסום מקורי: ערכים לקסיקליים בתחום הספרות והשירה
מחברת: ציונית, דינה
תאריך: 2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית