הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > תקופת ההתנחלות > שופטים
דעת : מרכז לימודי יהדות ורוחמלחמת גדעון במדיינים : מלחמת יושבי הקבע בנוודיםהמאמר מביא ניתוח ספרותי של שופטים ו'- ז' ומציע לראות במלחמת גדעון במדינים חלק מהמאבק של יושבי הקבע בשבטים הנודדים.

מלחמת גדעון במדיינים : מלחמת יושבי הקבע בנוודים
ביבליוגרפיה:
כותר: מלחמת גדעון במדיינים : מלחמת יושבי הקבע בנוודים
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: דעת : מרכז לימודי יהדות ורוח
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית